Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
1/21 03/11/2021 Uchwała w sprawie przyznania diet Skarbnikowi i Sekretarzowi Rady Osiedla 16/11/2021
2/21 03/11/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na rok 2021 16/11/2021
4/21 03/11/2021 Uchwała w sprawie ustalenia harmonogramu wydarzeń w ramach statutowej działalności R. O. Ż. na rzecz mieszkańców w 2021 r. i wystosowanie wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków o finansowanie z budżetowej rezerwy celowej 16/11/2021
3/21 17/11/2021 Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska i wniesienia uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin 21/11/2021
6/21 24/11/2021 Zmieniająca Uchwałę nr 4/21 w sprawie ustalenia harmonogramu wydarzeń w ramach statutowej działalności R. O. Ż. na rzecz mieszkańców w 2021 r. i wystosowanie wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków o finansowanie z budżetowej rezerwy 14/12/2021
7/21 08/12/2021 W sprawie wydania opinii w przedmiocie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dębogórskiej 35b, 35c 21/12/2021
9/21 08/12/2021 Zmieniająca Uchwałę R.O. Żelechowa nr 4/21 w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności na rzecz mieszkańców w 2021 oraz Uchwałę nr 6/21 21/12/2021
5/21 24/11/2021 W sprawie zgłoszenia wniosków R. O. Żelechowa do Projektu Budżetu Miasta Szczecin na rok 2022 21/12/2021
8/21 08/12/2021 W sprawie przedstawienia w ramach konsultacji społecznych projektu regulaminu działania Komitetu Rewitalizacji postulatów Rady Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
10/22 19/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności zarządu Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022