Uchwała w sprawie przyznania diet Skarbnikowi i Sekretarzowi Rady Osiedla