Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
28/22 17/08/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Osiedla Żelechowa za I półrocze 2022 r. 05/10/2022
27/22 02/06/2022 W sprawie wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia obejmującego świadczenie przez Panią Monikę Szulc wolontariatu na rzecz Rady Osiedla Żelechowa 05/10/2022
26/22 02/06/2022 W sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Szczecinie 05/10/2022
25/22 02/06/2022 W sprawie zaopiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa-Hoża” w Szczecinie 05/10/2022
24/22 23/03/2022 W sprawie wystosowania wniosku do dysponenta środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i wyposażenie siedzib Rad Osiedli, o sfinansowanie z nich zakupu namiotu pawilonu plenerowego, mobilnego nagłośnienia z mikrofonem i przedłużacza elektrycznego 05/10/2022
23/22 02/06/2022 Zmieniająca uchwałę Rady Osiedla Żelechowa nr 22/22 z dnia 02.06.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz mieszkańców w 2022 r. i wystosowania wniosków do dysponenta prz 04/10/2022
22/22 04/05/2022 Zmieniająca uchwałę Rady Osiedla Żelechowa nr 21/22 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz mieszkańców w 2022 r. i wystosowania wniosków do dysponenta prz 04/10/2022
21/22 23/03/2022 W sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz mieszkańców w 2022 r. i wystosowania wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków, o finansowanie z budżetowej rezerwy celow 04/10/2022
20/22 23/03/2022 W sprawie zaopiniowania propozycji nazwy urzędowej terenu zielonego na Osiedlu Żelechowa „Park Tilebeinów” oraz wystąpienia z wnioskiem do Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. Szczecin, o skierowanie pod obrady Rady Miasta projektu 04/10/2022
19/22 21/02/2022 W sprawie zaopiniowania projektu budowy łącznika ulic Hożej i Ostrowskiej na Osiedlu Żelechowa w Szczecinie 04/10/2022