Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
45/23 29/06/2023 W sprawie przyjęcia przez Radę Osiedla Żelechowa zadań i rozdysponowania środków w ramach Budżetu Osiedlowego w kadencji 2019 - 2024 18/09/2023
44/23 25/05/2023 W sprawie zaopiniowania przez Radę Osiedla Żelechowa projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa - Studzienna” w Szczecinie 24/08/2023
43/23 25/05/2023 W sprawie zmiany uchwały nr 37/23 z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok 25/06/2023
42/23 25/05/2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla Żelechowa w 2022 r. 25/06/2023
41/23 25/05/2023 W sprawie zajęcia przez Radę Osiedla Żelechowa stanowiska w sprawie ewentualnego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Gminy Miasto Szczecin 25/06/2023
40/23 25/05/2023 W sprawie zajęcia przez Radę Osiedla Żelechowa stanowiska w sprawie przygotowywanej przez ZDiTM propozycji zmian w stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej przebiegającej przez działkę 1/177 z obrębu 3085 w Szczecinie przy ul. Flaminga 25/06/2023
39/23 04/04/2023 W sprawie zaopiniowania zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej w Szczecinie położonej w Szczecinie w rejonie ul. Studziennej 13, stanowiącej w ewidencji gruntów i budynków działki numer 70 oraz 23/4 obrębu numer 3033, pismo numer WZiON-I.6840.54.2023. 25/06/2023
38/23 04/04/2023 W sprawie zgłoszenia wniosków do wszczętego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa - Studzienna” w Szczecinie 03/05/2023
37/23 09/03/2023 W sprawie zmiany uchwały nr 31/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 r. 20/03/2023
36/23 09/03/2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla Żelechowa w 2022 r. 20/03/2023