Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
35/23 31/01/2023 W sprawie zaopiniowania propozycji zmian i zgłoszenia wniosków do Statutu Osiedla Żelechowa 11/02/2023
34/23 11/01/2023 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia obejmującego świadczenie przez panią Monikę Szulc wolontariatu na rzecz Rady Osiedla Żelechowa 22/01/2023
33/23 11/01/2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Osiedla Żelechowa za 2022 rok 22/01/2023
32/23 11/01/2023 W sprawie złożenia wniosku do Dyrektora ZDiTM o uwzględnienie przy realizacji zadania „Bieżące utrzymanie dróg i chodników” w 2023 roku napraw i remontów chodników na terenie Osiedla Żelechowa 22/01/2023
31/23 11/01/2023 W sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok 22/01/2023
30/23 11/01/2023 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Biura Dialogu Obywatelskiego o pomoc w przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących propozycji zmian organizacji ruchu na ul. Zagłoby 22/01/2023
29/23 11/01/2023 W sprawie zaopiniowania Budżetu Gminy Miasto Szczecin na rok 2023 22/01/2023
28/22 17/08/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Osiedla Żelechowa za I półrocze 2022 r. 05/10/2022
27/22 02/06/2022 W sprawie wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia obejmującego świadczenie przez Panią Monikę Szulc wolontariatu na rzecz Rady Osiedla Żelechowa 05/10/2022
26/22 02/06/2022 W sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Szczecinie 05/10/2022