Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
18/22 21/02/2022 W sprawie zaopiniowania projektu przebudowy układu drogowego w Szczecinie w rejonie ulic Blizińskiego i Druckiego Lubeckiego 04/10/2022
17/22 21/02/2002 W sprawie wystosowania wniosku do dysponenta środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i wyposażenie siedzib Rad Osiedli, o sfinansowanie z nich zakupu dwóch flag-żagli z napisem „RADA OSIEDLA ŻELECHOWA”, według projektu zgodnego z aktualnie obowiązują 04/10/2022
16/22 21/02/2022 W sprawie zaopiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa, Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie 04/10/2022
15/22 21/02/2022 W sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Żelechowa w pierwszym kwartale 2022 r. (zmiana numeru uchwały 9/2022) 04/10/2022
14/22 19/01/2022 W sprawie upoważnienia dla Zarządu Osiedla Żelechowa do wydawania opinii w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady 04/10/2022
13/22 19/01/2022 W sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego na 2022 r. 04/10/2022
12/22 19/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Osiedla Żelechowa za 2021 r. 04/10/2022
11/22 19/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
10/22 19/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności zarządu Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
8/21 08/12/2021 W sprawie przedstawienia w ramach konsultacji społecznych projektu regulaminu działania Komitetu Rewitalizacji postulatów Rady Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022