Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
25/22 02/06/2022 W sprawie zaopiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa-Hoża” w Szczecinie 05/10/2022
24/22 23/03/2022 W sprawie wystosowania wniosku do dysponenta środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i wyposażenie siedzib Rad Osiedli, o sfinansowanie z nich zakupu namiotu pawilonu plenerowego, mobilnego nagłośnienia z mikrofonem i przedłużacza elektrycznego 05/10/2022
23/22 02/06/2022 Zmieniająca uchwałę Rady Osiedla Żelechowa nr 22/22 z dnia 02.06.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz mieszkańców w 2022 r. i wystosowania wniosków do dysponenta prz 04/10/2022
22/22 04/05/2022 Zmieniająca uchwałę Rady Osiedla Żelechowa nr 21/22 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz mieszkańców w 2022 r. i wystosowania wniosków do dysponenta prz 04/10/2022
21/22 23/03/2022 W sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz mieszkańców w 2022 r. i wystosowania wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków, o finansowanie z budżetowej rezerwy celow 04/10/2022
20/22 23/03/2022 W sprawie zaopiniowania propozycji nazwy urzędowej terenu zielonego na Osiedlu Żelechowa „Park Tilebeinów” oraz wystąpienia z wnioskiem do Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. Szczecin, o skierowanie pod obrady Rady Miasta projektu 04/10/2022
19/22 21/02/2022 W sprawie zaopiniowania projektu budowy łącznika ulic Hożej i Ostrowskiej na Osiedlu Żelechowa w Szczecinie 04/10/2022
18/22 21/02/2022 W sprawie zaopiniowania projektu przebudowy układu drogowego w Szczecinie w rejonie ulic Blizińskiego i Druckiego Lubeckiego 04/10/2022
17/22 21/02/2002 W sprawie wystosowania wniosku do dysponenta środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i wyposażenie siedzib Rad Osiedli, o sfinansowanie z nich zakupu dwóch flag-żagli z napisem „RADA OSIEDLA ŻELECHOWA”, według projektu zgodnego z aktualnie obowiązują 04/10/2022
16/22 21/02/2022 W sprawie zaopiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa, Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie 04/10/2022