W sprawie wydania opinii w przedmiocie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dębogórskiej 35b, 35c