Uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na rok 2021