Zmieniająca Uchwałę R.O. Żelechowa nr 4/21 w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności na rzecz mieszkańców w 2021 oraz Uchwałę nr 6/21