Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
2/21 03/11/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na rok 2021 16/11/2021
1/21 03/11/2021 Uchwała w sprawie przyznania diet Skarbnikowi i Sekretarzowi Rady Osiedla 16/11/2021
4/21 03/11/2021 Uchwała w sprawie ustalenia harmonogramu wydarzeń w ramach statutowej działalności R. O. Ż. na rzecz mieszkańców w 2021 r. i wystosowanie wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków o finansowanie z budżetowej rezerwy celowej 16/11/2021
3/21 17/11/2021 Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska i wniesienia uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin 21/11/2021
8/21 08/12/2021 W sprawie przedstawienia w ramach konsultacji społecznych projektu regulaminu działania Komitetu Rewitalizacji postulatów Rady Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
11/22 19/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
10/22 19/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności zarządu Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
12/22 19/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Osiedla Żelechowa za 2021 r. 04/10/2022
28/22 17/08/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Osiedla Żelechowa za I półrocze 2022 r. 05/10/2022
14/22 19/01/2022 W sprawie upoważnienia dla Zarządu Osiedla Żelechowa do wydawania opinii w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady 04/10/2022