Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
2/21 03/11/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na rok 2021 16/11/2021
1/21 03/11/2021 Uchwała w sprawie przyznania diet Skarbnikowi i Sekretarzowi Rady Osiedla 16/11/2021
4/21 03/11/2021 Uchwała w sprawie ustalenia harmonogramu wydarzeń w ramach statutowej działalności R. O. Ż. na rzecz mieszkańców w 2021 r. i wystosowanie wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków o finansowanie z budżetowej rezerwy celowej 16/11/2021
3/21 17/11/2021 Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska i wniesienia uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin 21/11/2021
8/21 08/12/2021 W sprawie przedstawienia w ramach konsultacji społecznych projektu regulaminu działania Komitetu Rewitalizacji postulatów Rady Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
45/23 29/06/2023 W sprawie przyjęcia przez Radę Osiedla Żelechowa zadań i rozdysponowania środków w ramach Budżetu Osiedlowego w kadencji 2019 - 2024 18/09/2023
11/22 19/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
42/23 25/05/2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla Żelechowa w 2022 r. 25/06/2023
10/22 19/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności zarządu Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
36/23 09/03/2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla Żelechowa w 2022 r. 20/03/2023