W sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Szczecinie