W sprawie zaopiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa-Hoża” w Szczecinie