Protokół numer 14_23 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 04.04.2023