W sprawie zgłoszenia wniosków do wszczętego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa - Studzienna” w Szczecinie