KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA PN. „PARK BRODOWSKI ŻELECHOWA – SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW, STREFA SPORTU I REKREACJI” - PROJEKT SBO 2017

Realizacja projektu „Park Brodowski Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji” jest wynikiem wyboru dokonanego przez mieszkańców naszego miasta w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Edycja 2017. Prezentując publicznie koncepcję realizacji projektu, udostępniamy wszystkim zainteresowanym dokument, który stanowić będzie podstawę przygotowania projektu budowlanego. Wszystkie sugestie i opinie prosimy kierować pod adres mailowy: wgkios@um.szczecin.pl  z dopiskiem „Park Brodowski SBO 2017”.