Zmieniająca uchwałę Rady Osiedla Żelechowa nr 21/22 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz mieszkańców w 2022 r. i wystosowania wniosków do dysponenta prz