Zaproszenie na wycieczkę do Zieleniewa k/Kołobrzegu

Rada Osiedla Żelechowa organizuje w dniu 7 sierpnia 2013 r. (tj. w środę) w godz. 8.00 – 18.00 wycieczkę dla dzieci w wieku 7 – 13 lat (szkoła podstawowa) do Zieleniewa k/Kołobrzegu (do miasteczka pod nazwą ”Dziki Zachód”). Odpłatność – 10 zł od dziecka. Zapisy przyjmowane będą w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Ostrowskiej 3/1 we wtorki, w godz. 17.30 – 18.30 (tel.: 91 455 86 01; 504 076 189).

Rada Osiedla zapewnia autokar, bilet wstępu, ciepły posiłek (pizzę), ubezpieczenie oraz opiekunów (1 opiekun na
10 dzieci). Podczas zapisów należy podać pesel dziecka, dokładny adres oraz nr dowodu osobistego rodzica/prawnego opiekuna
i podpisać zgodę na wyjazd dziecka.

Rada Osiedla Żelechowa