Warsztaty dla seniorów w Tafostacji Sztuki

Trafostacja Sztuki w Szczecinie Zaprasza:

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
ul. Świętego Ducha 4
70-205 Szczecin
 

DYSKUSYJNE WTORKI

Cykliczne warsztaty mające na celu aktywizację osób starszych, które chcą ciekawie spędzić czas. Jest to przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów oraz rozwoju umiejętności plastyczno-manualnych. Cenne i kluczowe będą tu wiedza i doświadczenie uczestników. Warsztaty mają na celu pobudzenie kreatywności osób starszych, zapoznanie ich ze sztuką współczesną i aktywizację społeczną.

Warsztaty odbywają się dwa razy w miesiącu (1 i 3 wtorek miesiąca). W pierwsze wtorki miesiąca odbywać się będą warsztaty filmowe (projekcja filmu + dyskusja). Tematyka filmów będzie nawiązywać do głównych haseł, które mają przyświecać TRAFO, czyli Tożsamość i Transformacja. W trzecie wtorki miesiąca odbywać się będą zajęcia plastyczno-manualne, które nawiązywać będą tematycznie do prezentowanych ekspozycji.

Grupa wiekowa: 55+

Czas trwania: 10:00-12:00

Liczba Uczestników: 10-15 osób

Cena: 5 zł

Program na wrzesień 2014:

9.09.2014 – Kim jesteś? – Warsztaty dotyczące zagadnienia tożsamości i poszukiwania odpowiedzi na pytanie kim tak naprawdę jest każdy z nas. Punktem odniesienie będzie film Krzysztofa Kieślowskiego „Gadające Głowy”. Forma zajęć: dyskusja + warsztaty twórcze.

23.09.2014 – Gdzie jesteś? –Warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję spróbować odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Punktem odniesienia będzie wystawa „Kim jestem”. Forma zajęć: warsztaty plastyczne + oprowadzanie kuratorskie.

Na warsztaty obowiązują zapisy.

Zgłoszenia i zapytania przyjmowane są pod adresem mailowym: edukacja@trafo.org lub telefonicznie:

Tomasz Piotr Świtalski 885 500 531

Monika Błaszyk 794 678 889.