W sprawie zmiany uchwały nr 31/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 r.