W sprawie zaopiniowania Budżetu Gminy Miasto Szczecin na rok 2023