W sprawie złożenia wniosku do Dyrektora ZDiTM o uwzględnienie przy realizacji zadania „Bieżące utrzymanie dróg i chodników” w 2023 roku napraw i remontów chodników na terenie Osiedla Żelechowa