W sprawie wystosowania wniosku do dysponenta środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i wyposażenie siedzib Rad Osiedli, o sfinansowanie z nich zakupu namiotu pawilonu plenerowego, mobilnego nagłośnienia z mikrofonem i przedłużacza elektrycznego