W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Biura Dialogu Obywatelskiego o pomoc w przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących propozycji zmian organizacji ruchu na ul. Zagłoby