W sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok