W sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz mieszkańców w 2022 r. i wystosowania wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków, o finansowanie z budżetowej rezerwy celow