W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Osiedla Żelechowa za I półrocze 2022 r.