Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
9/21 08/12/2021 Zmieniająca Uchwałę R.O. Żelechowa nr 4/21 w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności na rzecz mieszkańców w 2021 oraz Uchwałę nr 6/21 21/12/2021
8/21 08/12/2021 W sprawie przedstawienia w ramach konsultacji społecznych projektu regulaminu działania Komitetu Rewitalizacji postulatów Rady Osiedla Żelechowa w 2021 r. 04/10/2022
7/21 08/12/2021 W sprawie wydania opinii w przedmiocie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dębogórskiej 35b, 35c 21/12/2021
6/21 24/11/2021 Zmieniająca Uchwałę nr 4/21 w sprawie ustalenia harmonogramu wydarzeń w ramach statutowej działalności R. O. Ż. na rzecz mieszkańców w 2021 r. i wystosowanie wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków o finansowanie z budżetowej rezerwy 14/12/2021
5/21 24/11/2021 W sprawie zgłoszenia wniosków R. O. Żelechowa do Projektu Budżetu Miasta Szczecin na rok 2022 21/12/2021
45/23 29/06/2023 W sprawie przyjęcia przez Radę Osiedla Żelechowa zadań i rozdysponowania środków w ramach Budżetu Osiedlowego w kadencji 2019 - 2024 18/09/2023
44/23 25/05/2023 W sprawie zaopiniowania przez Radę Osiedla Żelechowa projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa - Studzienna” w Szczecinie 24/08/2023
43/23 25/05/2023 W sprawie zmiany uchwały nr 37/23 z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok 25/06/2023
42/23 25/05/2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla Żelechowa w 2022 r. 25/06/2023
41/23 25/05/2023 W sprawie zajęcia przez Radę Osiedla Żelechowa stanowiska w sprawie ewentualnego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Gminy Miasto Szczecin 25/06/2023