Uchwała w sprawie: zmiany planu rzeczowo- finansowego...