Uchwała w sprawie: zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2018.