Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na rok 2018.