Sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Osiedla Żelechowa za rok 2021