Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Żelechowa na dzień 30.09.2015