Protokół numer 9_22 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 02.06.2022