Protokół numer 7_22 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 23.03.2022