Protokół numer 6_22 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 21.02.2022