Protokół numer 5_22 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 19.01.2022