Protokół numer 4_21 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 08.12.2021