Protokół numer 3_21 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 17.11.2021 i 24.11.2021