Protokół numer 2_21 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 03.11.2021