Protokół numer 1_21 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 18.10.2021