Posiedzenie Rady Osiedla Żelechowa w dniu 27-04-2022 r.

Na podstawie par. 15 Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/769/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2868) zmienionej Uchwałą Nr II/62/18 Rady Miasta Szczecin z dnia18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 217), zwołuję na dzień 27-04-2022 r., o godzinie 17:30 w Siedzibie przy ul Ostrowskiej 3/1 w Szczecinie, posiedzenie Rady Osiedla Żelechowa.

Arkadiusz Lisiński - Przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa