POSIEDZENIE RADY OSIEDLA ŻELECHOWA W DNIU 24-11-2021 R.

Na podstawie par. 15 Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/769/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2868) zmienionej Uchwałą Nr II/62/18 Rady Miasta Szczecin z dnia18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 217), zwołuję posiedzenie Rady Osiedla Żelechowa, w Siedzibie przy ul .Ostrowskiej 3/1 w Szczecinie,  na godzinę 17:30 dnia 24-11-2021 r. .

Proponowany porządek obrad:

1) Realizacja niezrealizowanych punktów porządku posiedzenia z dnia 17-11-2021 r. od punktu nr 9.

2) Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 3-11-2021 r. z uwagami wniesionymi na posiedzeniu w dniu 17-11-2021 r.

3) Wniosek o wprowadzenie do porządku następujących punktów:

a) dyskusja nad propozycjami wniosków R.O. Żelechowa do Budżetu Miasta Szczecin na rok 2022;

b) podjęcie Uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków R.O. Żelechowa do Budżetu Miasta Szczecin na rok 2022.

Arkadiusz Lisiński - Przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa