Pismo dotyczące lokalizacji progów zwalniających na ul.Dąbrowszczaków w Szczecinie.