Pierwsze posiedzenie nowej kadencji 2019-2024

W dniu 15 maja 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranych - na kadencję 2019 – 2024 - członków Rady Osiedla Żelechowa, podczas którego radni złożyli ślubowanie i dokonali wyboru przewodniczącego Rady. Na tę funkcję po raz kolejny została wybrana p. Alina Sukiennicka, która zadeklarowała pracę dla dobra mieszkańców Osiedla Żelechowa i chęć współpracy ze wszystkimi radnymi.