W sprawie przyjęcia przez Radę Osiedla Żelechowa zadań i rozdysponowania środków w ramach Budżetu Osiedlowego w kadencji 2019 - 2024