W sprawie zaopiniowania przez Radę Osiedla Żelechowa projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żelechowa - Studzienna” w Szczecinie