Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Żelechowa za rok 2022