W sprawie zmiany uchwały nr 37/23 z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok