W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla Żelechowa w 2022 r.