W sprawie zajęcia przez Radę Osiedla Żelechowa stanowiska w sprawie ewentualnego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Gminy Miasto Szczecin