W sprawie zajęcia przez Radę Osiedla Żelechowa stanowiska w sprawie przygotowywanej przez ZDiTM propozycji zmian w stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej przebiegającej przez działkę 1/177 z obrębu 3085 w Szczecinie przy ul. Flaminga